Osalusportaalis Rahvaalgatus.ee on tänaseks kogunud üle 700 000 allkirja. See tähendab, et oleme kannule jõudnud Riigikogu e-valimistele (Riigikogu valimistel anti 312 181 digiallkirja).
Eestlased on leidnud endale Rahvaalgatus.ee näol mugava ja usaldusväärse viisi poliitikas kaasalöömiseks. Tänu Rahvaalgatus.ee-le saavad inimesed reageerida poliitilistele otsustele või plaanidele ka valimiste vahelisel ajal.

Rahvaalgatus.ee on digitaalne suhtluskanal kodaniku, Riigikogu ja kohaliku omavalitsuse vahel, mis võimaldab inimestel mugavalt realiseerida kollektiivsete pöördumiste õigust, muutes poliitilised otsustusprotsessid läbipaistvamaks ning dialoogi avatumaks. Silmapaistev e-demokraatia edulugu on suurendanud Eesti inimeste kaasa rääkimist riigi ja kohaliku elu küsimustes ka valimiste vahelisel ajal ning lihvinud ettepanekute tegemise kollektiivseid oskusi.

Toeta Annetamistalgutel Eesti kõige kasutatavamat demokraatias osalemise tööriista Rahvaalgatus.ee. Annetusega katame osalusportaalis antavate digiallkirjadega seotud kulud. Rohkem infot leiad annetamistalgute kohta siit: https://annetamistalgud.ee/
Rahvaalgatus.ee platvormi on püsti pannud ja seda haldab SA Eesti Koostöö Kogu tihedas koostöös Riigikogu Kantseleiga. Rahvaalgatus.ee pälvis nominatisooni auväärse The Innovation In Politics Awards 2023 parima demokraatia tehnoloogia kategoorias. Finalistidena kuulume Euroopa kõige pühendunumate ja inspireerivamate poliitikakujundajate kogukonda.