“Vaimne tervis algab siit” võttis tuurid uuesti üles 17. jaanuaril 2024 Pärnu Keskraamatukogus. Koos Pärnu- ja Viljandimaa erinevate valdkondade esindajatega arutleti vaimse tervise probleemide ennetuse võimaluste üle kohalikul tasandil. Koostööpäevak oli jätk 2. mail 2023 alguse saanud koostööpäevakutesarjale “Vaimne tervis alga  siit”.

Eesti inimearengu 2023 (EIA) üks sõnumeid on, et vaimse tervise tugiteenustel- ja tegevustel on kohaliku omavalitsuse tasandil ja kogukonnas suur, ent Eestis pigem alakasutatud potentsiaal. Just seetõttu, otsustas Eesti Koostöö Kogu koostöös Sotsiaalministeeriumiga viia EIA Eesti „tuurile“. Et leviks mõtteviis eri keskkondade kujundamise rollist inimese heaolule ja kuuluvustundele. Inspiratsiooni EIA-st „Vaimne tervis ja heaolu“ jagas Merike Sisask, arutelusid suunas Helena Heidemann.

Kokku toimus vahemikus mai 2023 – jaanuar 2024 kaheksa regionaalset koostööpäeva üle Eesti erinevate valkondade esindajatega: Valga-, Põlva,- ja Võrumaalt, Jõgeva- ja Tartumaalt, Rapla- ja Järvamaalt, Ida- ja Lääne- Virumaalt, Harjumaalt, Saartelt ja Läänemaalt, Viljandi- ja Pärnumaalt. Loe täpsemalt https://lnkd.in/dHUsEQZu

#inimareng #vaimnetervis #inimarenguaruanne #EestiKoostööKogu