„Pöördumised on sageli olnud omast ajast ees. Nad on olnud kui jäämurdjad mingite teemade pinnale toomisel ja hiljem lõplike otsuste tegemisel. On näiteid, kuidas kollektiivsed pöördumised on aidanud avalikku suhtumist muuta ja ka väikeste sammudega otsusteni viinud“. Nii sõnas 10. aprillil toimunud pidusündmusel “10 aastat kollektiivsete pöördumiste õigust” Riigikogu esimees, Hr Lauri Hussar.

Mõtteid kollektiivsete pöördumiste õiguse ja mõju, aga ka laiemalt osalus- ja esindusdemokraatia teemadel vahetasid Lauri Hussar, Liia Hänni, Rait Maruste, Õnne Pillak, Külli Taro, Züleyxa Izmailova, Maarja-Leena Saar, Tea Danilov, Timo Tarve, Maiu Lauring.

Sõnavõttude koondiks saab öelda, et kümne aastaga on kollektiivsed pöördumised saanud meie demokraatia püsiosaks, täites väga olulist rolli just valimiste vahelisel ajal. Lisaks on Rahvaalgatus.ee omamoodi riigielu kroonika ja andmebaas, sest läbi kümnendi tehtud algatused peegeldavad konkreetsete aastate teemasid ja meelsust.

Ent kõlasid ka ettepanekud algatuste ja menetluse kvaliteedi tõstmise osas ja vajadus äratada ühiskondlik tähelepanu selle osalusdemokraatia tööriista ja algatuste mõju üle.

Eesti Koostöö Kogu sai kaasa palju häid sõnu, aga ka ülesandeid, millega tööd edasi teha.

Täname oma head partnerit Riigikogu põhiseaduskomisjoni sündmuse kooskorraldamise eest. Täname kõiki esinejaid ja kaasamõtlejaid.