Täna, 28 mail 2024 kell 12.00 – 13.30 toimub veebi vahendusel Arenguseire Keskuse ja Eesti Koostöö Kogu ühisseminar „Eesti inimarengu tulevik: haridus tõi meid siia, kas viib ka edasi?“. Otseülekannet saab jälgida ja esinejatelt küsimusi küsida Slido keskkonnas. Liitu veebiseminariga lingil: https://app.sli.do/event/gWTJCiUjJFMzS797YTBwg5 või lehel slido.com  #inimareng.

Haridus on olnud Eesti päästerõngas, mis on aidanud meil üleilmses inimarengu indeksis jõuda väga kõrgele kohale (2022. aastal 31. kohal). Paistame maailmas silma tublidusega PISA testides. Euroopa riikide lõikes on meie kulud haridusele osakaaluna SKP-st ühed suurimad, ka koolis käidud aastate poolest oleme üsna inimarengu indeksi tipus ehk 6. kohal, ent miskipärast ei kandu need head haridusnäitajad meie tervisesse ega ka riigi rikkusesse. Keskmise eluea poolest oleme rahvusvahelises võrdluses 42. kohal, sissetulekute arvestuses 40. kohal.

Eesti inimarengu aruande patroon president Alar Karis on öelnud, et hariduspöörde edu määrab ära meie suutlikkuse lahendada paljusid praegusi ja tulevasi kriisiolukordi ning teeb rahva rikkaks nii vaimselt kui ka majanduslikult.

Kuidas haridus meie ühiskonnast vastu peegeldub ja kas see peegeldus on ka tulevikukindel − seda asubki uurima uus Eesti inimarengu aruanne, mis ilmub 2026. aasta alguses. Paljude teadlaste koostöös valmivat ja pika traditsiooniga Eesti ühiskonna tegelikkust ning arenguvalikuid andmepõhiselt käsitlevat kogumikku asub vedama peatoimetaja Eneli Kindsiko (Tartu Ülikool, Arenguseire Keskus). Arenguseire Keskuse ja Eesti Koostöö Kogu ühisseminar kutsubki valmiva inimarengu aruande tuules küsima, kuidas saaks haridus avaldada laiemale inimarengule senisest enam mõju.

Teemat avavad inimarengu indeksi kolme näitaja kaudu Kersti Kaljulaid, Ott Oja ja Eneli Kindsiko. Arutelu juhib Tea Danilov.
Haridus ja majandus: president Kersti Kaljulaid
Mis peaks Eesti haridusvaldkonnas muutuma, et Eesti oleks tulevikumajanduses tegija?

Haridus ja tervis: Ott Oja (Eesti Koostöö Kogu, VATEK)
Milliseid muutusi vajab haridus(süsteem), et rahva tervis Eestis paraneks?

Haridus ja juhtimine: Eneli Kindsiko (Tartu Ülikool, Arenguseire Keskus)
Kuidas uued ootused haridusele koolides ja haridussüsteemis ära juhtida?

Eesti inimarengu aruanne (EIA) on iga kolme aasta tagant ilmuv ainulaadne kogumik, mis on teaduspõhine peegeldus Eesti tegelikkusest ja arenguvalikutest. Eesti tunnustatud teadlaste poolt koostatud andmestikku ja tulevikustsenaariume saavad oma tegevuses aluseks võtta otsustajad nii poliitikas, majanduses kui ka muudes valdkondades. Eesti inimarengu aruannet annab välja Eesti Koostöö Kogu