Eesti inimarengu aruanne - EIA 2026

Eesti inimarengu aruanne 2026 (EIA) võtab luubi alla laiemalt hariduse ja selle mõju ühiskonna arengule.

EIA patroon president Alar Karis on öelnud, et hariduspöörde edu määrab ära meie suutlikkuse lahendada paljusid praegusi ja tulevasi kriisiolukordi ning teeb rahva rikkaks nii vaimselt kui ka majanduslikult.

Eesti inimarengu aruannete (EIA) eesmärk on tõsta avaliku arutlusruumi fookusesse ühiskonna arengut pikaajaliselt mõjutavad valdkondadeülesed teemad, luua andmepõhine terviklik olukorrakirjeldus ning näidata võimalikke lahendusi. Haridus inimarengu dimensioonina on seni olnud Eesti jaoks päästerõngas, mis aidanud meil üleilmses võrdluses jõuda väga kõrge inimarenguga riikide hulka (2022. aastal 31. kohal). Miks me aga juba aastaid samal tasemel püsime ja edasi ei liigu?

2023. aastal ilmunud “Vaimne tervis ja heaolu” aruande üks sõnum oli, et inimareng saab jätkuda ka ebakindlal kriiside ajastul (pandeemiad, kliimamuutus, sõjaoht), kui inimeste vaimset tervist hoida ja kaitsta. Kriisitingimustes on ühiskonna toimimiseks üha enam vaja toetada inimeste vaimset heaolu ning ise- ja koostoimimise võimet. Vaimne tervis ja heaolu (sh majanduslik heaolu) on läbi elukaare palju seotud haridusega. Tänase hariduse probleemid aga taastoodavad probleeme, mis mõjutavad ühiskonna toimimist ja tulevikku.

Sellest lähtuvalt võtab järgmine Eesti inimarengu aruanne (EIA 2026) luubi alla laiemalt hariduse ja selle mõju ühiskonna arengule.

AJAPLAAN: 

– November 2023 koosloomeüritus “Millist hariduse teemalist inimarengu aruannet on Eestile vaja?”.

Koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga korraldatud sündmusel osales 50 eksperti erinevatest valdkondadest.

Peagi on kättesaadav ka kokkuvõte kerkinud teemadest ja põhisuundadest, mis peegeldavad ühiskondlikku ootust uuele aruandele.

Veebruar 2024 peatoimetaja konkursi väljakuulutamine

Aprill 2024 peatoimetajaga koos ajakava ja kontseptsiooni paika loksutamine

Detsember 2024 esialgsete artiklimustandite valmimine

**

– Tutvu eelmiste aruannetega siit https://kogu.ee/eesti-inimarengu-aruanne/

– Kogumik „Taasiseseisvunud Eesti kolm aastakümmet inimarengu luubi all“

Eesti inimarengu aruannet annab Eesti Koostöö Kogu välja koostöös Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Aruanne ilmub 2026. aasta kevadel.

Fotogalerii: november 2023 koosloomeüritus “Millist hariduse teemalist inimarengu aruannet on Eestile vaja?”.