Eesti inimarengu aruanne - EIA 2026

Eesti inimarengu aruande patroon president Alar Karis on öelnud, et hariduspöörde edu määrab ära meie suutlikkuse lahendada paljusid praegusi ja tulevasi kriisiolukordi ning teeb rahva rikkaks nii vaimselt kui ka majanduslikult. 2026. aasta alguses valmiv Eesti inimarengu aruanne püüabki vaadata tänast klassiruumi tuleviku ühiskonnast ja küsib: kuidas haridus meie ühiskonnast vastu peegeldub ja kas peegeldus annab meile tulevikuks piisavalt kindlust?

Paistame maailmas silma tubliduse eest PISA testides, Euroopa riikide lõikes on meie kulud haridusele ühed suurimad, ka inimarengu indeksis oleme koolis käidud aastate arvu poolest tipus, ent miskipärast ei kandu haridus inimarengu indeksis meie tervisesse ega ka riigi rikkusesse. Samal ajal räägime ka õpitee katkestajatest, NEET noortest, meil on  puudus õpetajatest ja väga paljud kõrgkooli lõpetajad kas ei leia või ei soovi erialast rakendust.

Eesti inimarengu aruanne 2026 (EIA) võtab luubi alla laiemalt hariduse ja selle mõju ühiskonna arengule. Kokku panustab aruande valmimisse ligi 60 teadlast ja eksperti Eesti ülikoolidest ja organisatsioonidest. Aruannet rahastab haridus- ja teadusministeerium. 

Eesti inimarengu aruanne ilmub alates 1995. aastast, 2006. aastast alates annab kogumikku välja SA Eesti Koostöö Kogu. Eesti inimarengu aruande teemafookuse püstitab Eesti Koostöö Kogu nõukogu ning väljaande patroon on Eesti Vabariigi president Alar Karis. Aruanne ilmub raportina iga kahe aasta tagant, koondades Eesti tunnustatud teadlaste koostatud andmestikku ja kirjeldusi Eesti sotsiaalmajandusliku arengu kohta. 

**

TUTVU MEESKONNAGA SIIT

VAATA TÄPSEMAT ARUANDE TUTVUSTUST, PEATÜKKE JA AJAKAVA SIIT

– VAATA MEEDIAKAJASTUS SIIT

EELMISED ARUANDED LEIAB SIIT https://kogu.ee/eesti-inimarengu-aruanne/

KOGUMIK „Taasiseseisvunud Eesti kolm aastakümmet inimarengu luubi all“

 

Fotogalerii: november 2023 koosloomeüritus “Millist hariduse teemalist inimarengu aruannet on Eestile vaja?”.