Pension 2050 (2014-2017) - uue eakuse rahvakogu

16. märtsil 2017 käivitus uue eakuse rahvakogu, mis on osa Koostöö Kogus juba üle aasta väldanud Pension 2050 programmist. Uue eakuse rahvakogu mõte on käivitada ühiskondlik arutelu tuleviku eakusest (uue eakuse visioon) ning otsida lahendusi eakapõlve ümbermõtestamiseks ja -kujundamiseks. Kuidas peaksid tänased noored aina pikeneva eluea, tulevikus tavapäraseks muutuva elukestva töötamise ja õppimise kontekstis eakapõlveks paremini valmistuma?

Avaliku arutelu korraldab Koostöö Kogu uue eakuse rahvakoguna.

Loe ja vaata täpsemalt uue eakuse rahvakogu toimumise protsessist Rahvakogu kodulehelt.

Uue eakuse visioon

2016. aasta jooksul toimunud fookusarutelude ja visioonikonverentsi tulemusel pani Koostöö Kogu kokku uue eakuse visiooni.  Visioon ei paku lõplikke lahendusi, vaid loob tervikpildi, millise mõtlemise ja käitumise soosimise suunas on vaja tänaste probleemide kontekstis liikuda.

Aastal 2050 võiks:

 • elukvaliteet eakana sõltuda pigem inimese valikutest, mitte riigist;
 • 70aastastest täis- või osakoormusega töötada 60%;
 • elukestvas õppes osalemise määr mitte enam sõltuda vanusest;
 • mittetöötavate eakate sissetulek moodustada 70% nende varasemast sissetulekust, kusjuures riikliku pensioni osakaal selles on vähenenud oluliselt;
 • vanadushaprad eakad ise valida, kas elavad ühiskodus, kommuunis, hooldekodus või oma kodus, sest abivajaduse kulud on kaetud;
 • inimestel (sh eakatel) olla mitmekülgsed oskused, nad võiksid töötada mitmel erialal ja kohas ning õppida veel samaaegselt;
 • inimesed olla teadlikud vananemisest, selle mõjust ning osata olukorraga kohaneda.

Loe uue eakuse visiooni ja hetkeolukorra kirjeldust täismahus.

Rahvakogu etapid

Uue eakuse rahvakogu jaguneb järgmistesse etappidesse:

Rahvakogu tulemusel saavad laiapõhjaliselt läbi arutatud ja välja pakutud need sammud, mida on vaja riigil ette võtta, et jõuda soovitud tulevikuseisundini. Oluline on katsetada erinevaid lahendusi ja lähenemisi, et niimoodi jõuda Eestile sobiva uue eakuse mudelini.

Miks just rahvakogu meetod?

Uue eakuse rahvakogu on lihtsustatud versioon 2013. aastal toimunud Rahvakogust ja selle tulemusel tekkinud kollektiivsete pöördumiste õigusest. Seekord paneme rohkem rõhku ekspertide hinnangutele ning parlamenti minevatele ettepanekutele kogume legitiimsust rahvaalgatus.ee lehel 1000 digiallkirja kaudu.

Rahvakogu kui ühisloomeline meetod sobib uue eakuse visiooni suunas liikumiseks, kuna parandab probleemi olemusest arusaamist, aitab luua uusi teadmisi ja töötada välja lahendusvariante, koondades selleks kollektiivset tarkust.

Rahvakogu elementide kasutamise tagamõte on taaselustada see arutleva ja ühisloomelise demokraatia meetod. Niimoodi loodame soodustada formaadi laiemat levikut (vt rahvakogu kui meetodi kodulehte https://rahvakogu.kogu.ee).

 

Uue eakuse rahvakogu avalikud esitlused

Uue eakuse rahvakogu põhimõtteid, hetkeseisu ja järeldusi on 2017. aastal esitletud erinevatele Riigikogu fraktsioonidele, komisjonidele ja eriala liitudele. Siit näeb .pdf kujul ka viimase, 19. septembri esitluse slaide.

11. aprill SDE fraktsioon Riigikogus
12. aprill EKRE fraktsioon Riigikogus
27. aprill Pensionäride Ühenduste Liit
8. mai Riigikogu probleemkomisjon rahvastikukriisi lahendamiseks
24. mai Pensionäride Ühenduste Liit
27. mai Ühendus Vanemad Sotsiaaldemokraadid
19. september Reformierakonna Tallinna valmiskontor
10. november Tartus Social Impact datathon
11. november Tartu eakad sostsiaaldemokraadid

 

 

Uue eakuse rahvakogu videoklipid

Uue eakuse rahvakogu avalikud esitlused

 • Uue eakuse rahvakogu põhimõtteid, hetkeseisu ja järeldusi on 2017. aastal esitletud erinevatele Riigikogu fraktsioonidele, komisjonidele ja eriala liitudele. Siit näeb .pdf kujul ka viimase, 19. septembri esitluse slaide.

  11. aprill SDE fraktsioon Riigikogus
  12. aprill EKRE fraktsioon Riigikogus
  27. aprill Pensionäride Ühenduste Liit
  8. mai Riigikogu probleemkomisjon rahvastikukriisi lahendamiseks
  24. mai Pensionäride Ühenduste Liit
  27. mai Ühendus Vanemad Sotsiaaldemokraadid
  19. september Reformierakonna Tallinna valmiskontor
  10. november Tartus Social Impact datathon
  11. november Tartu eakad sostsiaaldemokraadid

Uue eakuse rahvakogu meediakajastus