Eesti inimarengu aruanne 2016/2017 - info

Peatoimetaja: Tiit Tammaru
Kaastoimetajad: Raul Eamets, Kristina Kallas
Retsensent: Olari Koppel
Assistent: Annika Väiko
Tehnilise teostuse koordinaator: Maria Derlõš
Tõlge vene keelde: Aleksei Kuznetsov, Krabu Grupp
Keelekorrektuur: Wiedemanni Tõlkebüroo
Kujundus: Stuudio Stuudio & Platvorm
Väljaandja: SA Eesti Koostöö Kogu

Eesti inimarengu aruanne on ilmunud 1995. aastast. 2006. aastast alates annab kogumikku välja SA Eesti Koostöö Kogu.