Eesti inimarengu aruanne 2016/2017 - info

Peatoimetaja: Tiit Tammaru

Kaastoimetajad: Raul Eamets, Kristina Kallas

Retsensent: Olari Koppel

Assistent: Annika Väiko

Tehnilise teostuse koordinaator: Maria Derlõš

Tõlge vene keelde: Aleksei Kuznetsov, Krabu Grupp

Keelekorrektuur: Wiedemanni Tõlkebüroo

Kujundus: Stuudio Stuudio & Platvorm

Väljaandja: SA Eesti Koostöö Kogu