Eesti inimarengu aruanne 2023 - info

Peatoimetaja: Merike Sisask
Retsensent: Marju Lauristin
Assistendid: Kristina Šadeiko-Liiva ja Ragne Õitspuu
Keeletoimetaja: Hille Saluäär (Refiner Translations OÜ)
Viitamise korrektuur ja tõlge: Refiner Translations OÜ
Kujundus: Disainikorp
Illustratsioonid: Karel Korp
Fotode autoriõigused: Kiur Kaasik (Delfi), Gustavo Fring (Pexels), Annela Samuel, Urmas Luik, Jaanus Tepomees, Aron Urb
Digitaalne aruanne: Maarja-Leena Saar ja MK Arvuti OÜ

Väljaandja: SA Eesti Koostöö Kogu, 2023
Autoriõigused: autorid ja SA Eesti Koostöö Kogu

Toetajad: Sotsiaalministeerium, Tallinna Ülikool

Ilmunud DigiEIA:
2020 „Linnastunud ühiskonna ruumilised valikud“ www.2020.inimareng.ee
2017 „Eesti rändeajastul“  www.2017.inimareng.ee

Kõik varasemad Eesti inimarengu aruanded:
https://kogu.ee/varasemad-inimarengu-aruanded/