Varasemad inimarengu aruanded

Eesti inimarengu aruanne 2014/2015

Lõksudest välja?“, mis seekord keskendub 10 aasta eest Riigikogus vastu võetud pikaajalise arengustrateegia „Säästev Eesti 21“ rollile ja mõjule Eesti lähimineviku otsustes ja arengus. Aruanne otsib muu hulgas vastuseid küsimustele, kas kümnendi eest teadlaste poolt Eestile seatud sihid on õiged ja saavutatavad ka praegu, kas strateegia Säästev Eesti 21 on täitnud oma eesmärgi, ning kas ja kuidas tuleks seda strateegiat kümnendi võrra targematena rakendada.

EIA 2014/2015 „Lõksudest välja?“ peatoimetaja on Tallinna Ülikooli professor Raivo Vetik. Aruanne on jagatud viide peatükki: heaolu kasv, selle mõju ja perspektiivid (toimetaja Erik Terk), sotsiaalne sidusus (Ellu Saar), keskkond ja inimene (Mihkel Kangur), Eesti kultuuriruumi areng (Marju Lauristin), jätkusuutliku poliitika kujundamine (Georg Sootla).

Eesti inimarengu aruanne 2014/2015 eesti keeles, Estonian Human Development Report 2014/2015 in English.

Eesti inimarengu aruanne 2012/2013

Eesti maailmas“, mis analüüsib Eesti asukohta maailma ja Euroopa autoriteetsetes uuringutes ning heidab pilgu rahvusvaheliste võrdluste metoodikale ja köögipoolele.

EIA 2012-2013 „Eesti maailmas“ on jagatud viide peatükki: inimareng (toimetaja Mati Heidmets), inimene ja ühiskond (Marju Lauristin), heaolu ja elukvaliteet (Anu Toots), majandus (Jüri Sepp), globaliseerumine ja poliitikamustrid (Erik Terk).

Eesti inimarengu aruanne 2012/2013 eesti keeles, Estonian Human Development Report 2012/2013 in English.

Eesti inimarengu aruanne 2010/2011

„Inimarengu Balti rajad: muutuste kaks aastakümmet.“ See inimarengu aruanne on eriline, keskendudes Eesti kahekümne taasiseseisvumisaasta saavutustele ning võrdluspildile meie naabritega Lätis ja Leedus, Läänemere ümbruses ning Euroopa Liidus.

Eesti inimarengu aruanne 2010/2011 eesti keeles, Estonian Human Development Report 2010/2011 in English.

Eesti inimarengu aruanne 2009

Peatoimetaja Marju Lauristin, peatükkide toimetajad I Ain Aaviksoo, II Kaja Peterson, III Rivo Noorkõiv, IV Rein Vöörmann, V Veronika Kalmus, VII Erik Terk.

Eesti inimarengu aruanne 2009 eesti keeles, Estonian Human Development Report 2009 in English.

 

Eesti inimarengu aruanne 2008

Peatoimetaja Marju Lauristin, peatükkide toimetajad: I Ene-Margit Tiit; II: Ain Aaviksoo; III: Dagmar Kutsar; IV: Triin Vihalemm, V: Veronika Kalmus, Margit Keller, Pille Pruulmann-Vengerfeldt; VI: Erik Terk; VII: Marju Lauristin, Erik Terk. 

Eesti inimarengu aruanne 2008 eesti keeles, Estonian Human Development Report 2008 in English.

Eesti inimarengu aruanne 2007

Peatoimetaja Mati Heidmets, peatükkide toimetajad Raivo Vetik, Mati Heidmets, Marju Lauristin, Erik Terk. 

Eesti inimarengu aruanne 2007 eesti keeles, Estonian Human Development Report 2007 in English.

Eesti inimarengu aruanne 2006

Peatoimetaja Mati Heidmets, peatükkide toimetajad Raivo Vetik, Juhan Kivirähk, Erik Terk, Mati Heidmets. 

Eesti inimarengu aruanne 2006 eesti keeles, Estonian Human Development Report 2009 in English.

Eesti inimarengu aruanne 2003

„Inimarengu trendid ja ühiskondliku kokkuleppe vajadus“. Peatoimetaja Raivo Vetik, projektijuht Georg Roslawski. Väljaannet illustreerisid Alice Kaski maalikunst.

Eesti inimarenguaruanne 2003 eesti- ja inglise keeles.

Eesti inimarengu aruanne 2002

 „Inimarengu trendid ja poliitika kujundamine“. Peatoimetaja Raivo Vetik, projektijuht Georg Roslawski.

Eesti inimarengu aruanne 2002.

Eesti inimarengu aruanne 2001

 Peatoimetaja Raivo Vetik.

Eesti inimarengu aruanne 2001.

Eesti inimarengu aruanne 2000

Peatoimetaja Raivo Vetik, toimetuse kolleegium: Georg Poslawski, Indrek Tart, Robert Juhkam.

Eesti inimarengu aruanne 2000 eesti keeles.

Eesti inimarengu aruanne 1999

Peatoimetaja Raivo Vetik.

Eesti inimarengu aruanne 1999 eesti keeles.

Eesti inimarengu aruanne 1998

Peatoimetaja Erik Terk, toimetajad: Mati Heidmets, Krista Loogma, Tiia Raudma, Katrin Toomel, Linnar Viik.

Eesti inimarengu aruanne 1998 eesti keeles.

Eesti inimarengu aruanne 1997

Toimetajad: Priit Järve, Katrin Toomel, Linnar Viik.

Eesti inimarengu aruanne 1997 eesti keeles.

Eesti inimarengu aruanne 1996

Toimetajad: Priit Järve, Katrin Toomel, Linnar Viik.

Eesti inimarengu aruanne 1996 eesti keeles.

 

Eesti inimarengu aruanne 1995

Toimetajad: Priit Järve, Krista Loogma, Erik Terk, Katrin Toomel.

Eesti inimarengu aruanne 1995 eesti keeles.