Rahvaalgatus.ee - Noorte demokraatiaharidus

Eesti Koostöö Kogu poolt 2016. aastal loodud Rahvaalgatus.ee on digitaalne suhtluskanal kodaniku, Riigikogu ja kohaliku omavalitsuse vahel, mis võimaldab inimestel mugavalt realiseerida kollektiivsete pöördumiste õigust muutes poliitilised otsustusprotsessid läbipaistvamaks ning dialoogi avatumaks, Rahvaalgatus.ee on Eesti elanike värav seadusloomesse. Maailmas silmapaistnud e-demokraatia edulugu on suurendanud inimeste kaasa rääkimist riigi küsimustes ka valimiste vahelisel ajal ja lihvinud ettepanekute tegemise kollektiivseid oskusi. Viis aastat tagasi poliitilisest kriisist välja kasvanud portaalist on tänaseks saanud Eesti e-demokraatia lipulaev, avatud valitsemise nügija, kohaliku tasandi demokraatia võimestaja ja avaliku sektori innovatsiooni eeskuju kogu Euroopas.

KOLLEKTIIVSETE PÖÖRDUMISTE ESITAMINE RIIGIKOGULE 

2014. aastal võeti Riigikogus vastu seadusemuudatus, mis kohustas parlamenti vähemalt 1000 toetusallkirjaga pöördumisi menetlusse võtma ja Riigikogu komisjonis arutama. Alates 2016. aastast võimaldab Eesti Koostöö Kogu loodud digitaristu inimestel mugavalt realiseerida kollektiivsete pöördumiste õigust, muutes ka Riigikogu töö läbipaistvamaks ning dialoogi avatumaks.

KOLLKETIIVSETE PÖÖRDUMISTE ESITAMINE KOHALIKELE OMAVALITSUSTELE 

2020. aasta augustist on kohalik.rahvaalgatus.ee lehel võimalik algatada arutelusid ning teha kollektiivseid pöördumisi kohalikele omavalitsustele. Tegemist on seaduses ettenähtud kodanikuõigusega, mille lihtsal kujul rakendamise võimalus julgustab valla- ja linnaelanikke aktiivsemalt osalema oma kodukohta puudutavas diskussioonis ning otsustamisprotsessides. Seaduse järgi saavad kohalikud esitada valla-või linnavolikogule pöördumise, millele on allkirja andnud vähemalt 1% omavalitsuse elanikest.

EUROOPA KOGANIKUALGATUS

Eesti Koostöö Kogu demokraatia valdkonna ekspert täidab Eestis Euroopa kodanikualgatuste saadiku rolli. Saadikud pärinevad üle Euroopa erinevatest organisatsioonidest, mis tegutsevad piirkondlikul, riiklikul või Euroopa tasandil ning millel kõigil on ühine eesmärk julgustada kodanikke poliitikas osalema. Saadikute roll on aidata kaasa Euroopa kodanikualgatuse võimalusest teabe levitamisele, arutelu edendamisele ja kodanike julgustamisele aktiivselt tegutsema teemade osas, millest nad hoolivad.

Rahvaalgatus.ee platvormi on püsti pannud ja seda haldab SA Eesti Koostöö Kogu tihedas koostöös Riigikogu Kantseleiga. Eesti Koostöö Kogu esindaja kuulub ka avatud valitsemise partnerluse (AVP) avatud riigivalitsemise arengukomisjoni ning oleme aastate vältel olnud kaasatud mitme tegevuskava elluviimisesse. Rahvaalgatus.ee on AVP 2014-2016 tegevuskavas toodud välja lipuprojektina.