Rahvakogu - arutelupäev

6. aprillil 2013 toimus arutelupäev, mille ülesandeks oli valida eelnenud teemaseminaridel kõige olulisemateks peetud küsimustes eelistatuimad lahendusvariandid. Arutelupäeval osales 500 inimest, kes valiti rahvastikuregistrist esindusliku valimiga nagu avaliku arvamuse küsitluste puhul: jälgiti, et proportsionaalselt oleks esindatud naised ja mehed, erinevad vanusegrupid (alates 18. eluaastast), erinevad Eesti piirkonnad ning rahvused. Osalemise eeltingimuseks oli eesti keele valdamine vähemalt suhtlustasandil.

Arutelupäeval osalejate profiil

Arutelu toimus umbes 10-liikmelistes laudkondades, kus osales ka neutraalne, koolituse läbinud arutelujuht. Lauajuhte juhendas Väitluskoolitus. Arutelujuht tegi teemadesse sissejuhatused ja hiljem kokkuvõtted, jälgis, et kõik saaksid sõna ning peetaks kinni viisaka arutelu reeglitest ja ajakavast.

Osalejad said arutlusele tulevate teemade kohta materjalid, kus olid välja toodud ekspertide hinnangud erinevate lahendusvariantide võimalikest plussidest ja miinustest. Neid arutatati oma laudkonnakaaslastega ning valiti seejärel nende hulgast sellised, mis osalejate meelest olid eelistatuimad, st annaksid rakendamisel kõige paremaid tulemusi. Sellisel moel tehtud valikut saab pidada ühiskonna informeeritud eelistuseks.

Vaata täismahus arutelupäeva ERRi videosalvestuses

Arutelupäeva tulemusel kujundatud eelistused andis president Ilves üle Riigikogule koos kõigi Rahvakogu veebilehel tehtud ning seejärel süstematiseeritud ja mõjuanalüüsiga varustatud ettepanekutega. Selline põhjalik info on Riigikogule aluseks võimalikeks seaduse- ja muudeks muudatusteks.

Arutelupäeva tulemused

Arutelupäeva korraldas vabaühenduste liit EMSL koos Avatud Eesti Fondiga. Arutelupäeva toetasid EMT (kõneajaga logistikatoimkonna vabatahtlikele), Elion (wifi-ühendusega arutelupäeval), Papyrus (paljundatavate materjalide paberiga), Haljas (osalejate toitlustusega), Edelaraudtee ja Olerex (osalejate transport), Tallinna Lauluväljak, EBS, Euroopa Liidu Maja ja Riigikogu Teabekeskus (ruumid) ja mitmed üksikisikutest annetajad, kelle nimed leiab www.ngo.ee/rahvakogu.