Rahvakogu - teemaseminarid

Märtsi teises pooles toimus viis seminari Rahvakogu põhiteemadel umbes 50 osalejale. Osalejate seas oli võrdselt nii teemaga igapäevaselt töötavaid asjatundjaid (sotsiaal- ja õigusteadlased, erakondade esindajad, ametnikud, vabaühendused, ajakirjanikud) kui ka Rahvakogu veebilehel ettepanekuid esitanud huvilisi. Viimaste seast kutsuti esmajoones neid, kelle ettepanekud leidsid teistelt kasutajatelt enim toetust või kelle kommentaare hinnati kõige kasulikumateks.

Seminaride ülesanne oli selleks ajaks süstematiseeritud ja mõjuanalüüsiga varustatud alateemadest valida välja need, mis esitatakse aprilli alguses kogunevale arutelupäevale. Valiku aluseks oli olulisus – kuivõrd on need küsimused olulised lahendamaks probleeme, millega Rahvakogu tegeleb. Selles, millised küsimused on kõige olulisemad, pidid seminaridel osalevad asjatundjad ja ettepanekute esitajad ühiselt kokku leppima.

Seminare korraldas vabaühenduste liit EMSL.

Esimene seminar: osalus ja kaasamine

Teine seminar: erakondade rahastamine

Kolmas seminar: sundpolitiseerimine

Neljas seminar: erakonnad

Viies seminar: valimised