Õppematerjalid

Eesti inimarenguaruanne

Õppematerjalid

RAHVAALGATUS.EE
https://kogu.ee/rahvaalgatus-inspiratsiooni/

NOORTE DEMOKRAATIA HARIDUS
https://kogu.ee/projektid/

DEMOKRAATIA TÖÖVIHIK
https://demokraatia.rahvaalgatus.ee/

KOHALIKE DIALOOG KOHALIKUS RAAMATUKOGUS
https://kogu.ee/oppematerjalid-kohalike-dialoog-kohalikus-raamatukogus/

NÄITUS “KODUKOHA KOMPASS”
https://kogu.ee/naituse-oppematerjalid/

KODUKOHA KOMPASSI E-KÄSIRAAMAT
https://inimareng.ee/kodukohakompass.html

EESTI INIMARENGU ARUANDE 25 AASTAT
https://kogu.ee/eesti-inimarengu-aruanne-25/