Demokraatia

Uudised

Meie lugu

Rahvusvaheline koostöö

Lühikokkuvõte, millega kogu tegeleb. Kompetentsuskeskus Eesti Koostöö Kogu seirab Eesti pikaajalist arengut mõjutavaid teemasid. Koostöös partneritega töötab Koostöö Kogu välja ettepanekuid ja poliitikasoovitusi, käivitab algatusi ning veab olulistel teemadel avalikku arutelu.

Koostöö Kogu tegevus lähtub koostöövõrgustikku kuuluvate organisatsioonide ja strateegiliste partneritega iga kolme aasta järel koostatavast strateegiast (Hartast), mis sõnastab seiratavad ja analüüsitavad valdkonnad ja teemad. 2017. aasta lõpus vastu võetud Harta 2018-2020 järgi tegeleb Koostöö Kogu demokraatia arendamisega digiajastule kohaselt, keskendudes avaliku ruumi temaatikale.