Demokraatia

Kollektiivse pöördumise õigus

Kollektiivse pöördumise õigus seadustati Eestis 2014. aastal, kui muudeti riigikogu kodu- ja töökorra ning märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadust.

Alates 2016. aasta sügisest tegeleb koostöö kogu aktiivse teavitustööga, et selgitada Eesti inimestele nende kodanikuõigusi ja võimalusi riigijuhtimises kaasa rääkida. Infojagamise peamised sihtrühmad on üle 16aastased noored, venekeelsed elanikud ning digivõimekad eakad. Teavitustööd tehakse koos selliste strateegiliste partneritega nagu Riigikogu Kantselei, E-riigi Akadeemia, Vabaühenduste Liit ja Riigikantselei. Teavitustegevusi aitasid aastatel 2016–2017 kaasrahastada Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Kollektiivse pöördumise õigust ja pöördumise menetlusprotsessi tutvustab koostöö kogu koostatud infomaterjal (EST, ENG, RUS, failid on trükkimiseks sobiliku kvaliteediga).