Eesti Koostöö Kogust - dokumendid ja aruanded

Harta on koostöövõrgustikku kuuluvate organisatsioonide ja Eesti Koostöö Kogu nõukogu poolt iga kuni kolme aasta järel heaks kiidetud sihtasutuse tegevuse programmiline alusdokument. Harta kinnitab valdkonna(d) ja teemad, mille seire ning arendamisega Eesti Koostöö Kogu kokkulepitud aja jooksul tegeleb.

Eesti Koostöö Kogu nõukogu otsusega (2.06.2020) ühtib alates 2021. aastast harta poolt prioriteetseks seatud valdkond või teema Eesti inimarengu aruande katusteemaga.

 

Põhikiri on vastu võetud Vabariigi Presidendi otsusega nr 189 25. oktoobril 2007.
Põhikirja on muudetud Vabariigi Presidendi otsusega nr 142 28. juunil 2022.